สื่อวิดีทัศน์นวัตกรรมของโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลครู

จำนวน 84 คน.

ห้องเรียน

จำนวน 52 ห้อง

คะแนนและผลสัมฤทธิ์

คะแนน O-Net

My Other Example Heading

ผลสัมฤทธิ์ ปี 64

ข้อมูลนักเรียน

10 มิถุนายน 2565

วารสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งเป็นกิจกรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นทุกๆ วันพระ

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีขอขอบพระคุณมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย อำเภอสังขละบุรี ที่สนับสนุนให้งบซื้อวัสดุซ่อมแซมประตูห้องน้ำให้กับโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี ทาสีเส้นทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร

กิจกรรมมอบรางวัล

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆเน่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2565พร้อมเสนอแนวทางกานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ทำให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ได้100%

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีได้ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายพีรฉัตร น้อยเคียง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อ่านต่อ>>>>

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรของเครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ นำโดยประธารศูนย์เครือข่าย นายพีรฉัตร น้อยเคียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือยข่าย ได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและกิจกรรมต่างที่ทำให้ครูสานสัมพันธ์ไมตรี เพื่อนำไปสู่ความเข็มแข็งสามัคคีของเครือข่ายหนองลู่-ไล่โว (พิธีการเปิดอบรม)

กิจกรรมวันสุทรภู่

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เอกสารดาวน์โหลด

SAR ปีการศึกษา 2564

มัคคุเทศน้อยชายแดน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

67uiyy

STEM

ที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม