ผลการทดสอบ O-NET ป.6 2561-2564

No Data Found

ผลการทดสอบ O-NET ม.3 2561-2564

No Data Found

ผลการทดสอบ O-NET ม.6 2561-2564

No Data Found

ผลการทดสอบ NT ป.3 2562-2564

No Data Found

ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi  Provincial Education Office

336/1 ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ 034-564001-05 โทรสาร 034-564006-07