# ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65” # วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 09.00 น. # เสวนาวิชาการ เรื่อง ประสานพลังสรรค์สร้างขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม “กาญจน์” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2022 โดย - นายชำนาญ ชื่นตา (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) - ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) - นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว (ผู้อำนวยการ กศน.กาญจนบุรี) - นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน (ผู้อำนวยการ สพม.กาญจนบุรี) - ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู (ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์) # ในงานพบการแสดงนิทรรศการด้านการศึกษา และการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการศึกษาด้านต่างๆ # รับชมฟรี #รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานทุกคนที่ลงทะเบียน และทำแบบประเมินความพึงพอใจ #พลาดชมไม่ได้เด็ดขาด

พิธีเปิด

Live ถ่ายทอดสดงาน "เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65

ข่าวกิจกรรม

รายนามผู้ร่วมเสวนาวิชาการ

1. นายชำนาญ ชื่นตา (รองผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี)
2. ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค)
3. ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี)
4.นายยงยุทธ สงพะโยม (ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา)
5. ดร.ชยพล เพชรพิมล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.กาญจนบุรี)
6. นายสมรัก ใจตรง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด)
7. รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว (มรภ.กาญจนบุรี ผู้ดำเนินรายการ)

หลักเกณฑ์การประกวด

กำหนดการจัดงาน 12 กันยายน 2565

แผนผังการจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65

แผนผังการจัดบูธนิทรรศการโรงเรียน (1-35)

แผนผังการจัดบูธนิทรรศการโรงเรียน (36-55)

ทำแบบประเมินความพึงพอใจ(1)

ปิดระบบ !! แบบประเมิน

สถานที่จัดงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 333 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี