โรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า เป็นสาขาของ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 มีเนื้อที่ 12 ไร่ 34 ตารางวา ซึ่งมีนายประทุม บุญมานุช เป็นผู้บริจาคที่ดินและชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลัง มีครูช่วยสอนจำนวน 2 คน  เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ชาวบ้านม่วงเฒ่า จึงร่วมกันสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรมุงสังกะสีขึ้นมาใหม่จำนวน  3 ห้องเรียน  มีครูเพิ่มเป็น 3 คนrปีพุทธศักราช 2524เกิดความยุ่งยากทางราชการ อำเภอด่านช้างจึงยุบโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า แต่เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากพอสมควรที่ยังไม่มีที่เรียนและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น นางสาวสายหยุด  สมประสงค์ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ทำการขอเปิดโรงเรียนนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2524 โดยส่งครูมาปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 3 ท่าน แต่งตั้งให้ นายสมชาย  เกิดบัณฑิต รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ส่วนครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนนั้นได้โอนไปสอนที่โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก จังหวัดสุพรรณบุรี รกฎาคม 2527 ข้าราชการกรมป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีได้มาสร้างอาคารเรียนให้ ตามแบบของ สปช.105/2526 ราคา142000 บาท ห้องเรียน 6 พฤษภาคม 2524 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้แต่งตั้งให้นายบำรุง ข่ายคำ เป็นครูใหญ่ 1 มกราคม 2528 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า เป็นโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการป่าไม้จนถึงปัจจุบัน

รองผู้อำนวนการสถานศึกษา

รองผู้อำนวนการสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 4 คน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 57 คน

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.65
จำนวน 1,070 คน

ผลการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) เปิดทำการสอนใน 3ระดับ คือ

ระดับก่อนประถมศึกษา

ตั้งแต่อนุบาล 1 - 3

ระดับประถมศึกษา

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 1 - 6

ระดับมัธยมศึกษา

ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา 1 - 3

นวัตกรรมการศึกษา : ของสถานศึกษา

หลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)

ดอกไม้จากกระดาษย่น

การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษย่น ... เพื่อสร้างงาน ...สร้างอาชีพ ...สร้างรายได้

1. เตรียมดินสอ ยางลบ ปากกาเอาไว้วาดกลีบดอก มาเริ่มจากการสร้างแบบกลีบดอกกันก่อน สร้างรูปแบบตามที่ต้องการ 

2. นำแบบไปทาบวาดลงบนกระดาษย่นที่เตรียมไว้ ตัดตามรูปทรงที่เราเตรียมไว้

3. มาเริ่มจากการสร้างแบบกลีบดอกกันก่อน สร้างรูปแบบตามที่ต้องการตรงนี้จะจบจีบเป็นสามเหลี่ยมก็ได้เอาด้ายพันๆ เพื่อไม่ให้หลุดออกจากก้าน ด้ายที่พันไม่ต้องตัดไว้พันกลีบดอกต่อ

4. ส่วนใบ ก็นำแต่ละใบมาประกอบกันหรือจะใช้แบบสำเร็จรูปก็ได้แต่วันที่ไปซื้อมีแต่แบบนี้ หรือถ้าไม่ทำแบบนี้จะใช้ใบใหญ่ใบเดีี่่ยวก็ได้

5. นำมาวางจัดเป็นช่อบนตอไม้อย่างสวยงาม

การสานชะลอมจากไม้ไผ่ ... เพื่อสร้างงาน ...สร้างอาชีพ ...สร้างรายได้

1. เตรียมไม้ไผ่ ความหนาขนาด 2 มิลลิเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร

2. นำตอกไม้ไผ่มาขึ้นรูปลายเฉลว 5 มุม (ลายขัดตาแหล๋ว) แถวละ 4 เส้ำ

3. นำเส้นไม้ไผ่แบนสอดขัดกับตอกไม้ไผ่บริเวณฐานก้นชะลอม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับก้นชะลอม

4. จากนั้นนาตอกไม้ไผ่มาสานขึ้นรูปตัวชะลอมขัดสลับกันไปเรื่อยๆ จนได้ความสูงตามที่ต้องการ

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

ติดต่อพวกเราได้ที่นี่....

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ตำบลสมเด็จจเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220

โทรศัพท์ 034-765065 โทรสาร 034-765065 เว็บ : http:www.pamai15.ac.th