ภาพรวมข้อมูลโรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนสังกัดอำเภอจำนวนครูจำนวนนักเรียน
1โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยสพป.กาญจนบุรี เขต 1ด่านมะขามเตี้ย17347
2โรงเรียนเขาดินวิทยาคารสพป.กาญจนบุรี เขต 1ท่าม่วง26471
3โรงเรียนตลาดสำรองสพป.กาญจนบุรี เขต 1ท่าม่วง15181
4โรงเรียนวัดหนองพังตรุสพป.กาญจนบุรี เขต 1ท่าม่วง20187
5โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”สพป.กาญจนบุรี เขต 1ท่าม่วง23438
6โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวสพป.กาญจนบุรี เขต 1เมืองกาญจนบุรี23415
7โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามสพป.กาญจนบุรี เขต 1เมืองกาญจนบุรี39854
8โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 1เมืองกาญจนบุรี1251829
9โรงเรียนบ้านวังสารภีสพป.กาญจนบุรี เขต 1เมืองกาญจนบุรี16168
10โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์”สพป.กาญจนบุรี เขต 1เมืองกาญจนบุรี14136
11โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”สพป.กาญจนบุรี เขต 1เมือง44953
12โรงเรียนบ้านพุเลียบสพป.กาญจนบุรี เขต 1เมืองกาญจนบุรี16248
13โรงเรียนบ้านวังลานสพป.กาญจนบุรี เขต 1เมืองกาญจนบุรี20269
14โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์สพป.กาญจนบุรี เขต 1ศรีสวัสดิ์19215
15โรงเรียนบ้านหนองหินสพป.กาญจนบุรี เขต 2ท่ามะกา12198
16โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลสพป.กาญจนบุรี เขต 2ท่ามะกา14181
17โรงเรียนบ้านซ่องสพป.กาญจนบุรี เขต 2ห้วยกระเจา14121
18โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียสพป.กาญจนบุรี เขต 3ทองผาภูมิ35760
19โรงเรียนบ้านห้วยเสือสพป.กาญจนบุรี เขต 4เลาขวัญ22
20โรงเรียนวัดปรังกาสีสพป.กาญจนบุรี เขต 3ทองผาภูมิ40861
21โรงเรียนวัดใหม่ดงสักสพป.กาญจนบุรี เขต3ไทรโยค16307
22โรงเรียนบ้านวังสิงห์สพป.กาญจนบุรี เขต 3ไทรโยค25347
23โรงเรียนบ้านท่าดินแดงสพป.กาญจนบุรี เขต 3สังขละบุรี47932
24โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยสพป.กาญจนบุรี เขต 3สังขละบุรี41965
25โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามสพป.กาญจนบุรี เขต 3สังขละบุรี431013
26โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)สพป.กาญจนบุรี เขต 3สังขละบุรี791619
27โรงเรียนบ้านสามยอดสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ่อพลอย15162
28โรงเรียนบ้านหนองกร่างสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ่อพลอย15247
29โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมสพป.กาญจนบุรี เขต 4เลาขวัญ17225
30โรงเรียนบ้านตลุงเหนือสพป.กาญจนบุรี เขต 4เลาขวัญ20259
31โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายสพป.กาญจนบุรี เขต 4เลาขวัญ25510
32โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)สพป.กาญจนบุรี เขต 4หนองปรือ551112
33โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์สพป.กาญจนบุรี เขต 4หนองปรือ14124
34โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาสพม.กาญจนบุรีทองผาภูมิ501024
35โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงสพม.กาญจนบุรีท่าม่วง1031771
36โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์สพม.กาญจนบุรีท่าม่วง12207
37โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์สพม.กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี2454,092
38โรงเรียนเทพมงคลรังษีสพม.กาญจนบุรีเมือง1201796
39โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาสพม.กาญจนบุรีสังขละบุรี871823
40โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1อบจ.กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี491024
41โรงเรียนเทศบาล๓(บ้านบ่อ)เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเมือง631050
42โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมสพม.กาญจนบุรีท่ามะกา23286
43โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารสพม.กาญจนบุรีท่ามะกา561090
44โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีสพม.กาญจนบุรีท่าม่วง3004003
45โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงสพม.กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วง21288
46โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีสพม.กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรี59867
47โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาสพม.กาญจนบุรีไทรโยค641100
48โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาสพม.กาญจนบุรีไทรโยค36480
49โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมสพม.กาญจนบุรีพนมทวน25264
50โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีสพม.กาญจนบุรีทองผาภูมิ371006
51โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมสพม.กาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ย611162
52โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมสพม.กาญจนบุรีหนองปรือ13230
53โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสพป.กาญจนบุรี เขต 1ท่าม่วง21252
54โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบสพป.กาญจนบุรี เขต 2ท่ามะกา12151
55โรงเรียนบ้านนามกุยสพป.กาญจนบุรี เขต 3ทองผาภูมิ13228
56โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อสพป.กาญจนบุรี เขต 3ทองผาภูมิ21257
57โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลสพป.กาญจนบุรี เขต 4หนองปรือ15202
58โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิเทศบาลตำบลทองผาภูมิทองผาภูมิ29573