ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูล โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (รุ่นที่1-2) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาเซียน2 โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี