นายวิชัย กลัวผิด

โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้บริหาร

1

จำนวนครู

12

จำนวนนักเรียน

213

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาครูเตรียมพร้อมสู่ผู้เรียน

3929
LINE_ALBUM_ไหว้ครู 16มิถุนายน 2565_๒๒๐๖๒๔
A7461757-E202-4149-ACCF-40D56BCD9F03

หนูน้อย 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ)

พัฒนาด้วยเทคนิคการสอน Active learning

206944
206941
206938
5459
187288046_5430540257020876_5828470821501276612_n

มุ่งเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการ

8406
8407

ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

034-586109

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.