หลักสูตรฐานสมรรถนะ 13 แผนการเรียน (มัธยมปลาย)

1.แผนการรียนวิจัย

2.แผนการเรียนเตรียมวิศวะฯ (ความร่วมมือสถาบันปัญญาพิวัฒน์)

3.แผนการเรียนเพชรทองผาภูมิ(ห้องเรียนเตรียมพยาบาล ทหาร ตำรวจ )

4.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ความร่วมมือสถาบันปัญญาพิวัฒน์)

5.แผนการเรียนภาษาเพื่อธุรกิจ (ความร่วมมือสถาบันปัญญาพิวัฒน์)

6.แผนการเรียนกีฬา

7.แผนการเรียนคหกรรม

8.แผนการเรียนIOT

9.แผนการเรียนนาฏศิลป์

10.แผนการเรียนดนตรี

11.แผนการเรียนช่างไฟฟ้ากำลัง

12.แผนการเรียนบัญชี

13.แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก

 

ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2565

No Data Found

นักเรียนจำนวน 1,344 คน

ข้าราชการครู จำนวน 50คน

ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน

ผู้บริหาร 3 คน

นวัตกรรมการศึกษา

โมเดลนวัตกรรม (บวร)2

นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนอาชีพ ห้องเรียนคหกรรม

ห้องเรียนไฟฟ้ากำลัง

ห้องเรียนดนตรี

เอกสาร Download

บทความอ้างอิง

1 โรงเรียน 1นวัตกรรม

รายงานการประเมินตนเอง

Contact Us

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 31/1  หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

โทร.034-599-464

ผู้บริหารสถานศึกษานายยงยุทธ  สงพะโยม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร.0899006529