ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

จำนวนครู

20 คน

จำนวนนักเรียน

290 คน

จำนวนบุคลากร

3 คน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

My Other Example Heading

No Data Found

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

My Other Example Heading

No Data Found

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2562

No Data Found

ปีการศึกษา 2563

No Data Found

ปีการศึกษา 2563 - 2564

My Other Example Heading

No Data Found

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2562

My Other Example Heading

No Data Found

ปีการศึกษา 2563

My Other Example Heading

No Data Found

ปีการศึกษา 2563 - 2564

My Example Heading

My Other Example Heading

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษาของนักเรียน

นวัตกรรมการศึกษาของครู

การเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การเรียนรู้แบบ PROJECT - BASED - LERNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SELF - ASSESSMENT REPORT : SAR)

หลักสูตรสมรรถนะ

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

Contact Us

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

School@nongtakya.ac.th

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

034-540-681

นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทร : 0955016436