ติดต่อกับเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi  Provincial Education Office

336/1 ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ 034-564001-05 โทรสาร 034-564006-07