โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี