ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

ก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นเมื่อพ.ศ. 2500 ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2504 และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ.2504 โดยนายสุวรรณ ชาญวิทยา ซึ่งเป็นศึกษาธิการอำเภอขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย คณะครูอำเภอพนมทวนและประชาชนบ้านตลุงเหนือผู้ใหญ่บ้านขณะนั้นคือ นายชาญ นวกวงษ์ เริ่มเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีครู 1 คน คือ นายบุญเรือง แอ่งเพชร เป็นครูใหญ่คนแรก จำนวนนักเรียน 75 คน

จำนวนครู ปีการศึกษา 2565 

18 คน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 261 คน

บุคลากรอื่นๆ ปีการศึกษา 2565

2 คน

นวัตกรรมการศึกษา

Playlist

3 Videos

TALUNG MODEL

Location

https://web.facebook.com/Talungnue?_rdc=1&_rdr

http://talungnuaschool.com/mainpage

ติดต่อ

ช่องทางติดต่อโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ