แนวทางการจัดการเรียนรู้ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ได้วางกรอบแนวทางไว้ เรื่อง หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยครูศิริชัย จิรจีรังชัย ผู้บรรยายแนวทางการปฏิบัติหรือการจัดการศึกษาดังกล่าว >>Link<<

Leave a Comment