“สร้างสรรค์ สู่ นวัตกรรม” แนวทางการดำเนินการ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ร่วมกำหนดเป้าหมายในการสร้างสรรค์นวัตกรมร่วมกันว่า Creative to Innovation หรือ สร้างสรรค์ สู่ นวัตกรรม

โดยให้คำนิยาม นวัตกรรม (Innovation) คือ ความรู้ (Knowledge) + ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) + คุณค่า (Value)