“นวัตกรรมก้าวนำ คุณธรรมก้าวต่อ ตามพ่อพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563

การนำเนอนวัตกรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานเปิดบ้านนวัตกรรม “นวัตกรรมก้าวนำ คุณธรรมก้าวต่อ ตามพ่อพอเพียง” ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง >>Link<<